Skip to main content

Personvern

Behandlingsansvarlig
Daglig leder, Nils Rognerud Drageset, hos Oslo Minilager har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger, med mindre annet er spesifisert.

Ved bestilling
Informasjonen som blir etterspurt ved bestilling er fullt navn, land, gateadresse, postnummer, sted, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato samt kortinformasjon. Fakturering skjer i samarbeid med Stripe og Tripletex. Kredittsjekk blir utført av Experian. Purring og inkassoavtale er gjort med Hoka Collection. Informasjonen som oppgies er nødvendig for fakturering og oppfølging av kunden og levering av tjeneste. Informasjonen oppgis av kunden selv.

I henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) kan personopplysninger behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».

Informasjonen kan oppgis til blant annet flyttebyrå om kunden selv etterspør dette.

Overvåkningskameraer
Oslo Minilager har montert overvåkingskameraer for å ivareta sikkerhet til kunders eiendeler. Alle opptak slettes automatisk i henhold til gjeldende lovgiving. Dersom det er sannsynlig at et opptak vil bli utlevert til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager. Overvåking skjer i samarbeid med Sikringspartner.

Ansatte
Oslo Minilager behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Vår nettside

Google Analytics

For å kunne forbedre vår nettside samt drive målrettet markedsføring benytter vi oss av analyseverktøy Google Analytics. Dette verktøyet samler inn avidentifisert informasjon om besøkende på vår nettside. Det vil si at informasjonen ikke kan spores til en enkeltperson. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her. Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her.

Om det er ønskelig kan du velge bort bruk av informasjonskapsler i din nettlesers innstillinger. Les mer om dette her.

Mail og telefon
Informasjonen som oppgis blir kun benyttet for å besvare henvendelsen.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Rutiner
Personopplysningene vi sitter på er passordbeskyttet. Ved ønske kan personen det gjelder til en hver tid be om innsyn i eller sletting av sine egne personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Epost: post@oslo-minilager.no
Telefonnummer: 930 66 497
Adresse: Persveien 32, Ulven, 0581 Oslo